Cây trồng

Điều kiện khí hậu đa dạng ở Việt Nam và Myanmar cho phép cả hai nước trồng nhiều loại cây khác nhau. Đơn cử như các loại cây lương thực, bao gồm gạo, khoai tây và ngô; các loại rau và trái cây nhiệt đới và ôn đới cho đến các loại gia vị và hạt. Nhu cầu xuất khẩu các nông sản này liên tục gia tăng đặt ra thách thức trong việc làm thế nào để tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn thực phẩm cho các thị trường xuất khẩu này. Không những thế, người tiêu dùng trong nước cũng ngày một quan tâm hơn đến an toàn thực phẩm và sản xuất rau quả bền vững. Điều này cũng tạo áp lực buộc nhà sản xuất phải tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và áp dụng các phương pháp sản xuất bền vững. 

Nông dân Việt Nam luôn sẵn sàng đáp ứng xu hướng tiêu dùng này, tuy nhiên, họ thường thiếu khả năng tiếp cận kiến thức, tài chính và phương tiện kỹ thuật để đạt các tiêu chuẩn cần thiết một cách nhất quán. Ngoài ra, hoạt động sản xuất bị phân tán giữa nhiều hộ sản xuất nhỏ gây khó khăn cho việc phát triển chuỗi giá trị bền vững và ổn định. Trong 15 năm qua, đội ngũ của chúng tôi đã làm việc với các nhà sản xuất địa phương để giải quyết những vấn đề này. Các dự án liên quan đến bơ, khoai tây, bưởi, chanh và cây trồng làm vườn đã thiết lập những chuẩn mực mới cho việc phát triển chuỗi giá trị ở Việt Nam và khu vực.

QUẢN LÝ TRƯỚC THU HOẠCH

Đội ngũ các nhà nông học của chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong việc nâng cao hệ thống sản xuất cây trồng, từ cải thiện năng suất, chất lượng, hiệu quả chi phí đảm bảo an toàn thực phẩm, tính bền vững, khả năng phục hồi trước biến đổi khí hậu hay bình đẳng giới.

QUẢN LÝ SAU THU HOẠCH

Quản lý sau thu hoạch để duy trì chất lượng sản phẩm và ngăn ngừa thất thoát sau thu hoạch ngày càng trở nên quan trọng ở Việt Nam và chúng tôi đã phát triển nhiều chuỗi trữ lạnh ở nhiều dự án khác nhau nhằm kết nối sản phẩm từ người trồng trọt đến người tiêu dùng cuối.

ĐĂNG KÝ GIỐNG CÂY TRỒNG

Là thành viên của UPOV từ năm 2006, Việt Nam đã cho phép đăng ký và bảo hộ quyền tác giả giống cây trồng nội địa. Fresh Studio đã được Văn phòng bảo hộ giống cây trồng Việt Nam để cấp quyền thay mặt chủ sở hữu đăng ký giống cây trồng của họ tại Việt Nam. Kể từ năm 2006, chúng tôi đã đăng ký thành công hơn 300 giống và hiện là đơn vị đăng ký quyền tác giả giống cây trồng lớn nhất tại Việt Nam.

Đội ngũ chuyên gia tư vấn nông nghiệp và nhà nông học giàu kinh nghiệm của chúng tôi làm việc cùng với người trồng để cải thiện các phương pháp sản xuất hiện hữu, giới thiệu công nghệ mới và hỗ trợ người trồng đáp ứng yêu cầu của thị trường về sản xuất bền vững, an toàn thực phẩm, chất lượng và sản lượng.

viVI