Trách nhiệm xã hội

Chúng tôi hiểu rằng mỗi hành vi xã hội và đạo đức, mỗi tác động đến môi trường đều có tác động đến thương hiệu. Tại Fresh Studio, chúng tôi nêu cao vai trò của Trách nhiệm xã hội (CSR) và luôn cam kết để thúc đẩy tinh thần này trên khắp hệ thống nhằm đảm bảo việc giám sát và giải quyết các vấn đề liên quan đến CSR có liên quan mật thiết đến hoạt động kinh doanh.

Giá trị cốt lõi

Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm vẫn luôn là một trong những giá trị cốt lõi tại Fresh Studio. Kể từ 2006, chúng tôi luôn nỗ lực cùng khách hàng nâng cao chuỗi giá trị thực phẩm suốt hành trình từ nông trại đến bàn ăn. Bằng cách chia sẻ những hiểu biết mới, chúng tôi đã khơi gợi sự thay đổi trong cách khách hàng tìm nguồn cung ứng, đảm bảo chất lượng và nắm bắt cơ hội truyền thông.

ĐAM MÊ

với nông nghiệp

CAM KẾT

trong công việc

SÁNG TẠO

truyền cảm hứng

HỢP TÁC

cùng tiến tới

NGUYÊN BẢN

không pha loãng

Giá trị đạo đức

Tất cả nhân viên có quyền và trách nhiệm đảm bảo rằng hoạt động kinh doanh của Fresh Studio được thực hiện dựa trên các nguyên tắc đạo đức và pháp luật
Mọi chính sách đều phù hợp với Luật pháp hiện hành
Phân biệt đối xử hoặc quấy rối dưới bất kỳ hình thức nào cũng không được dung thứ
Nghiêm cấm đưa hoặc nhận hối lộ
Cần tránh xung đột lợi ích
Chúng tôi hướng đến hình mẫu công dân có trách nhiệm tại cộng đồng địa phương đang sinh sống
Nhân viên được khuyến khích và hỗ trợ để báo cáo bất kỳ hành vi sai trái nào
Hành vi đạo đức phù hợp được xem như một phần của quy trình kiểm soát nội bộ của công ty
Previous
Next

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC

Với người lao động

Nhân viên là “linh hồn” của Fresh Studio. Chúng tôi cam kết cơ hội công bằng dành cho mọi nhân viên, dù ở hiện tại hay tương lai. Chúng tôi nói không với phân biệt đối xử, bất hợp pháp về tôn giáo, tình trạng khuyết tật, giới tính, tuổi tác, tình trạng hôn nhân, khuynh hướng tính dục, chủng tộc, sắc tộc hoặc bất kỳ tình trạng nào được bảo vệ.

Chúng tôi khuyến khích sự đa dạng văn hóa bởi đó chính là nền tảng cho những sáng tạo đột phát, một tài sản vô giá với Fresh Studio

Lương thưởng

Đội ngũ quản lý tại Fresh Studio có trách nhiệm quản lý lương theo chính sách và quy trình đã được thiết lập một cách công bằng và bình đẳng.

Phòng Quản lý nguồn nhân lực (HRM) có trách nhiệm duy trì chương trình quản lý lương, báo cáo trực tiếp với Đội ngũ quản lý.

Sức khỏe & An toàn

Dinh dưỡng hợp lý là chìa khóa của sức khỏe tốt. Chúng tôi phục vụ bữa trưa miễn phí tại hầu hết các văn phòng. Chính sác ‘văn phòng không khói thuốc’ cũng được chúng tôi áp dụng tại tất cả văn phòng và cơ sở.

Tham gia giao thông mỗi ngày tiềm ẩn nhiều nguy cơ với an toàn của nhân viên. Đối với việc di chuyển xa trong giờ hành chính, chúng tôi khuyên khích nhân viên sử dụng xe công ty hoặc di chuyển bằng taxi.

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

Khách hàng

Chúng tôi luôn hỗ trợ khách hàng nhằm thiết lập nền tảng vững vàng cho sự phát triển của sản phẩm nông nghiệp trong tương lai.  

Tuy nhiên, chúng tôi mong muốn được đồng hành lâu dài với những khách hàng có thể cân bằng giữa lợi nhuận và cam kết phát triển bền vững và hướng đến xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Các nhà cung cấp

Chúng tôi chỉ hợp tác với các nhà cung cấp đảm bảo chất lượng vật tư và dịch vụ cũng như quyền và phúc lợi của người lao động. 

Ngoài ra, chúng tôi cũng khuyến khích các nhà cung cấp/nhà thầu khởi xướng và thực hiện các chương trình về an ninh an toàn công sở, sức khỏe, môi trường và trách nhiệm xã hội. Việc này được thực hiện bởi đội ngũ mua hàng tại Fresh Studio và sẽ luôn được đánh giá bởi nhân sự không thuộc Đội ngũ quản lý.

"Chúng tôi cam kết giảm thiểu tác động môi trường và lan tỏa lối sống này đến cộng đồng"

Tái chế & Giảm chất thải

Giảm tiêu thụ điện

Bù đắp lượng khí thải carbon

Thúc đẩy nhân viên tham gia các tổ chức chuyên nghiệp

Sử dụng nước tiết kiệm

Sử dụng vật liệu ít tác động đến môi trường

Hỗ trợ nhân viên trong việc giúp đỡ cộng đồng địa phương

Tìm hiểu thêm về chính sách CSR của chúng tôi

viVI