Phân Tích & Đảm Bảo Chất Lượng

Khi các vấn đề về chất lượng hoặc giao hàng xảy ra trong chuỗi cung ứng của bạn, điều quan trọng nhất là cần xác định chính xác nguồn gốc của vấn đề và ngăn chặn tái diễn. Fresh Studio có thể giúp bạn cải thiện hệ thống giám sát hoặc phát triển một hệ thống mới cho phép bạn quản lý và kiểm soát rủi ro chuỗi cung ứng, cho dù đó là giám sát hiệu quả của các dịch vụ của chính bạn hay hiệu suất của các đối tác.

Bạn nhận được gì?

Đào tạo quy trình Đảm bảo chất lượng

Đào tạo quy trình Đảm bảo chất lượng

Đội ngũ Đảm bảo chất lượng của chúng tôi cung cấp đào tạo cho nhân viên và nông dân. Sau kết thúc đào tạo, chúng tôi có thể giúp các bộ phận trực thuộc chuỗi cung ứng của bạn nang cao khả năng quản lý sản phẩm, quy trình và dịch vụ nhằm đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế hoặc do khách hàng đặt ra.

Phát triển hệ thống Đảm bảo chất lượng

Phát triển hệ thống Đảm bảo chất lượng

Chúng tôi hợp tác với bạn để phát triển các hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả nhằm đảm bảo duy trì chất lượng sản phẩm và an toàn thực phẩm trong chuỗi giá trị. Các hệ thống Đảm bảo chất lượng được thiết kế riêng sẽ bao trùm từ sản xuất đến chế biến và phân phối, cho phép bạn quản lý chất lượng sản phẩm đồng thời đảm bảo an toàn thực phẩm.

Phân tích hệ thống Đảm bảo chất lượng

Phân tích hệ thống Đảm bảo chất lượng

Bằng cách phân tích hệ thống Đảm bảo chất lượng của bạn, chúng tôi sẽ đưa ra đánh giá về hiệu quả của hệ thống hiện tại. Dựa trên những phát hiện đó, chúng tôi sẽ tạo ra một kế hoạch hành động để đảm bảo hệ thống và đội ngũ của bạn có thể sẵn sàng đáp ứng tất cả các quy định đặt ra bởi các tiêu chuẩn địa phương và quốc tế.

Đăng ký chứng nhận

Đăng ký chứng nhận

Xác minh việc tuân thủ các tiêu chuẩn chứng nhận là quá trình khá nhàm chán đối với các nhà sản xuất. Với kinh nghiệm của mình trong quy trình chứng nhận, chúng tôi hỗ trợ khách hàng phát triển các quy trình, hệ thống quản lý và cung cấp các tài liệu cần thiết để đạt được chứng nhận.

Triển khai hệ thống Đảm bảo chất lượng

Triển khai hệ thống Đảm bảo chất lượng

Hệ thống Đảm bảo chất lượng mà chúng tôi ứng dụng sẽ đảm bảo sản phẩm, quy trình, hệ thống hoặc dịch vụ của bạn phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế hoặc của khách hàng định ra. Hiện tại, chúng tôi đang làm việc với các tiêu chuẩn như GlobalGAP, Grasp, HACCP, ETI, BRC, Organic và VietGAP.

Bạn cần hỗ trợ? Liên hệ với chúng tôi nhé.

Dự án nổi bật

viVI