Nghiên Cứu & Phát Triển

Với năng lực nghiên cứu và cải tiến, chúng tôi sẽ cung cấp các phương tiện để hỗ trợ doanh nghiệp của bạn, bao gồm: phát triển các phương pháp sản xuất mới, giới thiệu công nghệ mới, sàng lọc giống và đánh giá sản phẩm. Các địa điểm Nghiên cứu & Phát triển của chúng tôi bao gồm Đà Lạt và Hải Dương cho cây trồng, Vĩnh Long cho nuôi trồng thủy sản và một phòng thí nghiệm thực phẩm ở Hà Nội dành cho nghiên cứu người tiêu dùng. 

Tại những địa điểm này, chúng tôi phát triển và điều chỉnh các cải tiến theo yêu cầu địa phương Việt Nam, đồng thời thu thập bằng chứng hữu hình về các phương pháp và kỹ thuật về sản xuất đã được thử nghiệm. Chúng tôi tin rằng “thấy là tin”. Vì vậy chúng tôi có những chuyến đi thực tế được tổ chức tại các địa điểm Nghiên cứu & Phát triển nhằm thể hiện vai trò quan trọng trong việc giới thiệu công nghệ của bạn và tác động của chúng đến thị trường Đông Nam Á.

Bạn nhận được gì?

Thiết kế & triển khai thử nghiệm

Thiết kế & triển khai thử nghiệm

Chúng tôi có thể hỗ trợ giới thiệu phương pháp sản xuất của bạn, giống cây trồng, thành phần thức ăn chăn nuôi hoặc các công nghệ khác của bạn bằng cách lên kế hoạch triển khai thử nghiệm tại các địa điểm Nghiên cứu & Phát triển của chúng tôi hoặc với nông dân địa phương. Những phản hồi về hiệu suất của phương pháp hoặc công nghệ của bạn sau đó sẽ được tổng hợp để giúp bạn đưa ra những quyết định chiến lược trước khi thực hiện các bước tiếp theo để đưa sản phẩm ra thị trường.

Nghiên cứu người tiêu dùng

Nghiên cứu người tiêu dùng

Tại phòng thí nghiệm thực phẩm của chúng tôi, chúng tôi nghiên cứu sở thích và nhận thức của người tiêu dùng về thực phẩm và làm tỏ sáng lý do đằng sau những sở thích và nhận thức này. Thông tin này sẽ cung cấp những hiểu biết có giá trị về việc lựa chọn sản phẩm để giới thiệu vào thị trường Việt Nam, cũng như xác định các thông điệp chính cần truyền đạt tới người tiêu dùng để giới thiệu thành công một sản phẩm mới.

Thử nghiệm sản phẩm

Thử nghiệm sản phẩm

Tại các địa điểm Nghiên cứu & Phát triển của chúng tôi, chúng tôi có thể thử nghiệm hiệu suất của sản phẩm hoặc công nghệ của bạn trong các thử nghiệm được kiểm soát và quản lý tốt nhất. Những thử nghiệm này giúp hiểu rõ sản phẩm hoặc công nghệ của các bạn hoạt động như thế nào trong các điều kiện địa phương.

Trình diễn và giới thiệu sản phẩm và công nghệ

Trình diễn và giới thiệu sản phẩm và công nghệ

Để thuyết phục khách hàng tiềm năng về giá trị gia tăng của sản phẩm, khách hàng cần tận mắt chứng kiến kết quả. Tại các địa điểm Nghiên cứu & Phát triển, chúng tôi sẽ triển khai sản phẩm công nghệ của bạn. và chia sẻ kết quả này với nông dân địa phương cũng như các khách hàng tiềm năng khác để chứng minh cách hoạt động và tác dụng của sản phẩm.

Thiết kế, xây dựng và thành lập cơ sở Nghiên cứu & Phát triển

Thiết kế, xây dựng và thành lập cơ sở Nghiên cứu & Phát triển

Bạn đang tìm cách phát triển cơ sở Nghiên cứu & Phát Triển dành cho riêng mình? Với đội ngũ chuyên môn nhiều kinh nghiệm, chúng tôi sẽ giúp bạn phát triển tối đa trong các hoạt động nghiên cứu bằng cách hỗ trợ bạn thành lập các cơ sở Nghiên cứu & Phát Triển cho riêng mình. Chúng tôi sẽ làm việc với bạn, chia sẻ kinh nghiệm về các khía cạnh trong việc phát triển cơ sở, từ thiết kế kỹ thuật, lựa chọn địa điểm cho đến lựa chọn thiết bị và giám sát xây dựng. Những chuyên môn về hệ thống quản lý chất lượng của chúng tôi sẽ hopx cho phép doanh nghiệp của bạn đáp ứng các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế như Global Gap và ASC. Ngoài ra, chúng tôi có thể quản lý các hoạt động kỹ thuật hàng ngày, giúp bạn có khả năng tập trung nỗ lực vào phân tích dữ liệu và điều phối nghiên cứu.

Bạn cần hỗ trợ? Liên hệ với chúng tôi nhé.

Dự án nổi bật

viVI