Lĩnh vực

Từ nông trại đến bàn ăn

Nhu cầu với thực phẩm sản xuất theo hướng an toàn và bền vững đang tăng nhanh, cả ở thị trường trong nước và xuất khẩu. Nông dân Việt Nam và Myanmar đã sẵn sàng đáp ứng xu hướng mới này nhưng lại gặp trở ngại của việc thiếu kiến thức, tài chính và công cụ kỹ thuật cần thiết để đảm bảo sự ổn định trong sản xuất. Ngoài ra, việc sản xuất bị phân nhỏ do tồn tại số lượng lớn các hộ kinh doanh nhỏ lẻ khiến việc phát triển những chuỗi giá trị bền vững và ổn định trở lên khó khăn hơn. 

Trong 15 năm qua, đội ngũ của chúng tôi đã làm việc với các nhà sản xuất địa phương nhằm giải quyết những vấn đề này. Đội ngũ chuyên gia ở nhiều lĩnh vực cho phép chúng tôi có cách tiếp cận tổng thể, bao trùm toàn bộ chuỗi cung ứng từ Nông trại đến bàn ăn, từ đó biến chuỗi cung ứng/sản xuất thành chuỗi giá trị.

Chúng tôi tập trung các ngành

viVI