Dịch vụ

Fresh Studio có thể cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau để hỗ trợ doanh nghiệp của bạn. Chúng tôi có thể giúp bạn cung cấp dữ liệu thị trường cho kế hoạch kinh doanh, tiếp thị và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm của bạn, hoặc các ứng dụng Nghiên cứu và Phát Triển liên quan đến nông sản, cách quản lý sau thu hoạch, thúc đẩy nền sản xuất bền vững và chúng tôi có thể giúp bạn bảo đảm chất lượng và an toàn cho sản phẩm.

Dịch vụ chúng tôi cung cấp

Phát Triển Kinh Doanh

Marketing & Thương hiệu

Nghiên Cứu & Phát Triển

Thúc Đẩy Sản Xuất Bền Vững

Phân Tích & Đảm Bảo Chất Lượng

Bạn cần biết thêm về các dịch vụ tại Fresh Studio?

viVI