Đội ngũ quản lý

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Fresh Studio luôn nỗ lực hỗ trợ khách hàng để nâng cao hiệu quả kinh doanh một cách bền vững. Tại Fresh Studio, chúng tôi luôn sẵn lòng chia sẻ mọi kinh nghiệm và hiểu biết, cách tiếp cận đó giúp chúng tôi ươm tạo những thành quả đầy hứng khởi.

Nhân sự tại Fresh Studio là các nhà tư vấn, nhà nông học, quản lý dự án, nhà tiếp thị, nhà phân tích kinh doanh và nhân viên hỗ trợ. Từ nhiều phương trời cùng nhau hội tụ, Fresh Studio sở hữu đội ngũ đa văn hóa, đa sắc tộc. Mạng lưới rộng khắp của chúng tôi tại châu Á và châu Âu giúp việc hình thành các quan hệ hợp tác chiến lược trong nghiên cứu và phát triển trở nên dễ dàng hơn.

Siebe van Wijk

Giám đốc Điều hành

René van Rensen

Giám đốc Điều hành/Giám Đốc R&D Giống cây trồng

Floortje Jacobs

Giám đốc Quốc gia
viVI