Văn phòng đại diện

Chúng tôi có mặt tại

Việt Nam

Myanmar

Hà Lan

Ngoài 2 quốc gia trọng tâm là Việt Nam và Myanmar, chúng tôi cũng triển khai nhiều dự án tại các quốc gia châu Á khác, như Nhật Bản, Thái Lan, Philippines, Indonesia, Lào, Malaysia và Campuchia. Nếu như tại các văn phòng Việt Nam và Myanmar, chúng tôi có đội ngũ đa ngành nghề vận hành các dự án; thì tại Hà Lan, chúng tôi liên tục giữ kết nối với khách hàng và đối tác ở châu Âu thông qua việc gặp gỡ để thảo luận trực tiếp nhằm tìm kiếm cơ hội phát triển kinh doanh tại châu Á hoặc các cơ hội hợp tác khác.

viVI