Gia súc

Với sự phát triển nhanh của các nền kinh tế Đông Nam Á và tăng trưởng thu nhập của hộ gia đình, chi tiêu cho các sản phẩm chăn nuôi như sữa, trứng và thịt ngày càng tăng. Việc sản xuất các sản phẩm chăn nuôi đang được tăng cường ở châu Á, nhưng việc sản xuất đang bị chi phối bởi các hộ chăn nuôi nhỏ.

Tương tự như ngành trồng trọt và nuôi trồng thủy sản, thách thức chính đối với ngành chăn nuôi ở Việt Nam và Myanmar là cách thức để sản xuất bền vững hơn, hạn chế việc lạm dụng thuốc kháng sinh và hormone tăng trưởng trong khi vẫn kiểm soát được sự bùng phát của dịch bệnh.

Để giải quyết những thách thức này, cần nhiều hơn một sáng kiến. Nó đòi hỏi cách tiếp cận sáng tạo, bao hàm tất cả các khía cạnh của quy trình sản xuất, để từ đó xác định các cơ hội thay đổi nhằm giúp quy trình sản xuất bền vững hơn.

Đội ngũ chuyên gia tư vấn của chúng tôi sẵn sàng khai phá những cách thức để tăng cường hoạt động của mình trong lĩnh vực chăn nuôi.

viVI